Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kawe City OÜ büroopinnaga seonduvalt on kliendi isikuandmete vastutav töötleja ja kasutaja AS Kawe, registrikood 12453103. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud huvi büroohoone üüripinna kasutamiseks või on üüripinna kasutajad. Kliendisuhtluse käigus saab AS Kawe kliendilt infot tema isikuandmete kohta, sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber. AS Kawe kasutab kliendi isikuandmeid üksnes kliendi huvi korral büroopinna üürimiseks ning kliendiga suhtlemise eesmärgil, sealhulgas üüripinna kohta info edastamiseks, lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ning täitmiseks, teeninduse kohta tagasiside küsimiseks, muu info edastamiseks. AS Kawe säilitab kliendi isikuandmeid seni, kuni klient on teatanud, et ei soovi rohkem infot saada. Kliendi isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kliendi isikuandmeid hoitakse turvatult, tagades juurdepääsu vaid üüripinnaga otseselt tegelevatele AS Kawe töötajatele ja volitatud koostööpartneritele. Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 on kliendil alati õigus küsida infot oma isikuandmete töötlemise kohta. Kliendil on õigus teada milliseid andmeid tema kohta kogutakse, õigus paluda andmete parandamist või kustutamist ning õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.

Kawe City

VÕTA ÜHENDUST

Kaspar Reikter

Ärikinnisvara müügijuht

© Kawe City 2024

KÜSI LISAINFOT

Kui olete otsimas oma ettevõttele uut kodu või soovite küsida lisainformatsiooni, siis palun võtke minuga julgesti ühendust.

    © Kawe City 2024